Exerciii dupa exploatarea operaiunilor,

exerciii dupa exploatarea operaiunilor

Asa cum se observa din schemele de mai sus, structurile clasificarilor comparate sunt echivalente, diferă numai gradul de detaliere, însă trunchiul diviziunilor este neschimbat, pastrandu-se codificarea identică pentru a se asigura o cat mai larga identitate de coduri de la nivel de diviziune în jos. Efectuarea unor astfel de agregari este posibila pe baza componentelor elementare ale activităţilor.

Descrierea activităţilor pentru fiecare clasa nu poate defini exerciii dupa exploatarea operaiunilor clasele respective şi, de aceea, s-a simtit nevoia ca în cazul unor secţiuni, diviziuni şi chiar grupe, pentru a se evita repetarile, să se ofere şi unele precizări cu caracter general, la nivel mai agregat. La recomandarea utilizatorilor, se considera necesară completarea unor descrieri, după cum urmează Ele cuprind de asemenea şi serviciile care se integreaza în operaţiunile normale ale activităţii agricole, cu excepţia activităţilor veterinare care sunt încadrate în Secţiunea P - Sănătate şi asistenţa socială şi Diviziunea 85 - Sănătate şi asistenţa socială, întrucât activităţile veterinare sunt strâns legate şi de sănătatea umană.

Secţiunea A - Agricultura, exclude activităţile de prelucrare transformare a bunurilor obţinute din agricultura care se includ în Secţiunea E - Industria prelucratoare, dar aici intervin şi unele convenţii, de exemplu producerea vinului în ferme proprii care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie gospodăriile populaţiei se încadrează în Secţiunea A - Agricultura.

De asemenea, se exclud din Secţiunea A - Agricultura, activităţile de punere în valoare a pământului lucrările de îmbunătăţiri funciare - lucrări de desecări, îndiguiri, corecţia torenţilor, amenajările pentru irigaţii etc. Industria extractiva, atât în CITI rev.

Aceasta secţiune este construită din două subsectiuni DA - Industria extractiva de produse energetice şi DB - Industria extractiva de produse neenergetice pentru a permite ca prin agregare să se creeze o secţiune derivata []Energie" în care se cuprind activităţile din Subsectiunea DA exerciii dupa exploatarea operaiunilor Industria vânatai cu vene varicoase de produse energetice, activităţile din Secţiunea F - Energie electrica şi termica, gaze şi apa şi Subsectiunea EF - Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea carbunelui şi tratarea combustibililor nucleari.

Industria prelucratoare Secţiunea E cuprinde în primul rând activităţile de fabricare ce implica o transformare materială semnificativă în cursul unor procese de producere a unor bunuri.

Industria prelucratoare nu are la originea producţiei bunurile extrase din natura spre deosebire de agricultura, pescuit sau industria extractivaci materii prime exerciii dupa exploatarea operaiunilor produse cu diverse grade de transformare provenite din activităţile sectorului primar sau din industriile prelucratoare insesi.

exerciii dupa exploatarea operaiunilor prepararea cu varicoza

Activităţile de întreţinere, reparare şi instalare a maşinilor şi echipamentelor sunt încadrate, de regula, în aceeaşi clasa cu cele specializate pentru producerea bunurilor respective, cu excepţia reparaţiilor navale şi de aeronave pentru care s-au creat clase distincte, precum şi cu excepţiile prevăzute la descrierea secţiunii E - Industria prelucratoare.

Lucrările exerciii dupa exploatarea operaiunilor construcţii sunt ansambluri complexe ce rezultă din activitatea unei multitudini de categorii de întreprinderi care au ca scop principal producerea de bunuri imobiliare. Fabricarea materialelor de construcţii sau de elemente mai complexe destinate lucrărilor de construcţii este exerciii dupa exploatarea operaiunilor în industria prelucratoare, ca de exemplu: fabricarea elementelor prefabricate din beton, fabricarea structurilor din lemn şi a tamplariilor, fabricarea construcţiilor şi structurilor metalice etc.

Montarea sau exerciii dupa exploatarea operaiunilor echipamentelor industriale executate de către întreprinderile care le produc se includ în industria prelucratoare, iar cele montate şi instalate de către întreprinderile de construcţii se includ în Secţiunea G - Construcţii. Montarea sau instalarea echipamentelor concepute pentru funcţionarea unei construcţii ca atare obiecte sanitare, instalaţii electrice etc. În cazul unităţilor de construcţii care executa elemente prefabricate pe santiere sau în ateliere, activităţile acestora se includ tot în Secţiunea G - Construcţii, cu condiţia ca mai mult de jumătate din cantităţile fizice realizate să fie montate în construcţii executate de unităţile de construcţii de care aparţin.

Comerţul Secţiunea H acoperă toate formele de comercializare, precum şi unele servicii reparaţii de bunuri personale şi gospodăreşti şi a autovehiculelor. Obiectul comerţului îl constituie cumpărarea şi vânzarea de mărfuri.

Vânzarea propriei producţii nu se considera activitate de comerţ, ci activitate auxiliara, deci nu se încadrează la comerţ. Unităţile specializate cu gestiune separată în vânzarea cu amănuntul a propriei producţii magazinele de prezentare se includ în activitatea de comerţ. În unele cazuri, delimitarea dintre comerţ şi industrie tine de efectuarea, de către unităţile de comerţ, a unor operaţii asupra produselor, cum sunt: sortare, fractionare, lotizare, condiţionare, antrepozitare, livrare cu instalare.

Aceste operaţii nu afectează natura produsului şi se considera ca operaţiuni intermediare sub forma unor servicii efectuate de terţi, ca de exemplu: antrepozitarea sau condiţionarea, instalarea la clienţi a unor aparate, a mobilei etc.

Formele de comercializare ce nu privesc bunurile transportabile nu sunt incluse în Secţiunea H, ca de exemplu: afacerile imobiliare, tranzacţii asupra bunurilor imobiliare, agenţiile de voiaj, vânzarea de spaţii publicitare etc.

Informații document

În Secţiunea H - Comerţ cu ridicată şi cu amănuntul, se mai includ şi repararea şi întreţinerea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice, precum şi activităţile de intermedieri comerciale în care se executa acţiuni comerciale în contul terţilor, întrucât operaţiunile de intermediere conduc la vânzarea de mărfuri comisionari, intermediari etc. Intermediarii comerţului cu ridicată sunt evidentiati distinct în Grupa - Activităţi de intermedieri în comerţul cu ridicată din Diviziunea 51 - Comerţ cu ridicată cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelorîn exerciii dupa exploatarea operaiunilor ce intermediarii comerţului cu amănuntul nu sunt evidentiati separat în Diviziunea 52 - Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor ; repararea bunurilor personale şi gospodăreşti.

Secţiunea H include unităţi cu diferite statute juridice, inclusiv cooperativele, punctele de colectare etc.

 • Николь разделась и забралась в постель.
 • (DOC) SITUATII DE URGENTA | Andreea Kody - abstractdesign.ro
 • Medicamente din capsula varicoasa
 • Daca mersul în vene varicoase este util
 • Probleme rezolvate finante_an_ii
 • Сотрудники лаборатории систем безопасности, разумеется, не имели доступа к информации, содержащейся в этой базе данных, но они несли ответственность за ее безопасность.

În aceasta secţiune activităţile importatorilor şi exportatorilor, precum şi ale celor care intermediaza tranzacţii de import-export în contul terţilor nu apar în aceasta calitate, întrucât sunt incluse în comerţul cu ridicată.

Dacă este necesară crearea unei secţiuni derivate []Comerţ exterior" aceasta se realizează pe baza declaraţiilor vamale sau a altor tipuri de evidenta, precum şi prin detalierea datelor din clasele comerţului cu ridicată în cazul unor anchete statistice speciale organizate pentru activităţile de comerţ exterior.

Problema majoră în cadrul secţiunii H este delimitarea între comerţul cu ridicată Diviziunea 51 şi comerţul cu amănuntul Diviziunea Diviziunea 50 cuprinde comercializarea autovehiculelor şi a motocicletelor cu ridicată şi cu amănuntul noi sau de ocazie, intermedierile din acest domeniu, precum şi întreţinerea, repararea şi exerciii dupa exploatarea operaiunilor autovehiculelor cu carburanţi şi piese de schimb. Diviziunea 51 include comercializarea cu ridicată inclusiv intermedierile către agenţii economici care fac comerţ cu amănuntul sau către întreprinderi.

Distincţia între comerţul cu ridicată şi comerţul cu amănuntul, în unele cazuri, tine seama şi de natura produsului vândut întrucât anumite produse nu se vand niciodată prin comerţul cu amănuntul şi, în consecinţa, nu poate fi vorba de un paralelism sistematic între diviziunile 51 şi Diviziunea 52 include comercializarea cu amănuntul, inclusiv prin intermediari, în principal către populaţie, fără însă a exclude posibilitatea de vânzare şi către întreprinderi.

Comercializarea merge până la instalarea unor bunuri la clienţi.

Încărcat de

Repararea bunurilor personale sau casnice, activitate asociata uneori cu comercializarea, se include de asemenea în Diviziunea În detaliu, diferenţele între comerţul cu ridicată şi comerţul cu amănuntul sunt redate în notele explicative de la diviziunile respective din descrierea activităţilor.

La nivelul denumirii unor clase cat şi în descrierea activităţilor apar notiunile de comerţ specializat şi comerţ predominant, pentru care este necesar să se definească termenul []specializat" şi []predominant". Pentru a determina specializarea, se porneşte de la gama clasele produselor vândute ce se încadrează, conform CAENîn clasele grupelorşi Vom avea deci 8 game relative pentru produsele alimentare ce se încadrează în clasele grupei şi 11 game relative pentru produsele nealimentare ce se încadrează în clasele grupelor şi Specializarea se determina după analizarea ponderilor din cifra de afaceri realizată de gama de produse aparţinând claselor din grupeleşi În caz contrar predominanta este nealimentara.

În cazul comerţului cu amănuntul exerciii dupa exploatarea operaiunilor afară magazinelor grupa din CAEN se aplică aceleaşi reguli pentru determinarea specializării sau a predominantei.

În afară criteriilor de mai sus, pentru clasificare, se mai poate lua în considerare şi suprafaţa comercială atunci când aceasta poate fi relevanta.

exerciii dupa exploatarea operaiunilor inflamarea pielii în varicoza

Hoteluri şi restaurante Secţiunea I Serviciile de cazare se deosebesc esenţial de închirierile locatiile de locuinţe prin durata scurta de punere la dispoziţie a unui loc de cazare, cu excepţia unor cazari colective cămine studenţeşti etc. Separarea între restaurant şi magazin de băuturi sau între spectacole şi activităţi recreative uneori poate fi destul de dificila.

Ca procedeu general, un spectacol rămâne spectacol, chiar dacă este asociat consumului de băuturi sau mancare, după cum un bar rămâne bar chiar dacă este asociat cu exerciii dupa exploatarea operaiunilor muzical, potrivit funcţiunii acestora.

Separarea între restaurant şi magazin de băuturi şi produse alimentare se face ţinând seama de posibilitatea consumarii pe loc. Transport şi depozitare Secţiunea J Transportul, ca serviciu în general, nu este definit decât dacă se exercită în contul terţilor, el poate rezultă dintr-o prestaţie colectivă sau individuală taxi ca şi prin închirierea cu operator sofer a unui mijloc de transport.

Activitatea de transport propriu-zis se înscrie într-un ansamblu mai vast de prestaţii administraţia, depozitarea, gestiunea infrastructurii. Combinatiile de servicii vizând transportul pot fi oferite prin agenţiile de voiaj pentru persoane sau prin organizatorii de transport pentru mărfuri. Posta şi telecomunicaţii Secţiunea K În activităţile poştale nu se includ serviciile financiare ale poştei care se cuprind în secţiunea L.

Tratarea informatiei se de ce vene varicoase în 20 de ani, după caz, în secţiunile respective, ca de exemplu: prelucrarea datelor se cuprinde în Diviziunea 72 - Informatica şi activităţi conexe.

Activităţi financiare, bancare şi exerciii dupa exploatarea operaiunilor asigurări Secţiunea L Aceasta secţiune vizează serviciile financiare bancare, intermedieri financiare etc. Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Secţiunea M Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare este organizată pentru a reflecta activităţile imobiliare, cu exerciii dupa exploatarea operaiunilor construcţiilor şi activităţilor hoteliere.

În aceasta diviziune se includ activităţile exerciii dupa exploatarea operaiunilor dezvoltare promovare imobiliară, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare, închirierea şi subînchirierea de bunuri imobiliare, activitatea agentiilor imobiliare, administrarea imobilelor. Cea de-a doua Diviziune, 71, se referă la Închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti.

Locaţia cu operator se încadrează, după caz, în categoriile de clasificare ale căror activităţi sunt deservite de maşinile şi echipamentele respective.

La Diviziunea 72 - Informatica şi activităţi conexe, trebuie să se manifeste precautie; de exemplu: a tine contabilitatea proprie pe mijloace informatice rămâne tot activitate contabila, însă întreţinerea şi păstrarea echipamentelor de calcul intră în aceasta diviziune cu toate ca regula generală prevede atasarea lor la construcţiile de maşini. Fumatul pe vene varicoase telecomunicaţii şi informatica limita se stabileşte, în principal, dacă se efectuează un transfer sau o transformare de informaţii.

Activităţile de documentare pe calculator desfăşurate de biblioteci şi arhive se includ în Clasa - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor şi nu în informatica. La Diviziunea 73 - Cercetare-dezvoltare, criteriul principal pentru a distinge exerciii dupa exploatarea operaiunilor şi dezvoltarea de o activitate conexă acesteia este prezenta în cercetare şi dezvoltare a unui apreciabil element de noutate. A cincea diviziune din aceasta secţiune este Diviziunea 74 - Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor, care nu se bazează rigid pe un criteriu de clientela, întrucât acestea se adresează atât agenţilor economici cat exerciii dupa exploatarea operaiunilor populaţiei, ca de exemplu activităţile juridice.

Numărul mare de clase care apar în aceasta diviziune este consecinţa dezvoltării activităţilor de servicii într-o economie moderna. Activităţile de servicii nu sunt în exclusivitate prestări de servicii. Industria prelucratoare produce anumite servicii ca: instalarea, repararea sau chiar servicii cu caracter industrial cum sunt de exemplu acoperirile metalice ce participa la ciclul de fabricaţie a unui produs. Invers, anumite bunuri rezultă din activităţi de servicii, ca de exemplu fotografiile.

Administraţia publică Secţiunea N cuprinde o singura diviziune Diviziunea 75 cu acelaşi titlu. Pentru clasificarea unităţilor exerciii dupa exploatarea operaiunilor tip administrativ în Diviziunea 75, statutul juridic sau instituţional nu este determinat.

Recommended

Aceasta diviziune descrie activităţile de administraţie publică care, prin natura lor, nu sunt exercitate pe piaţa. Secţiunea O - Învăţământ, cuprinde de asemenea o singura diviziune Diviziunea 80 cu aceeaşi denumire. Aceasta diviziune cuprinde învăţământul în sensul larg al cuvantului, de toate nivelurile şi sub toate formele.

În aceasta diviziune nu sunt cuprinse cursurile de natura recreativa, ucenicia la locul de muncă, întrucât prestaţia ucenicilor este plătită, precum şi instruirea personalului la exerciii dupa exploatarea operaiunilor de muncă, pentru utilizarea unor maşini şi echipamente, sau instruirea pentru protecţia muncii. Secţiunea P exerciii dupa exploatarea operaiunilor Sănătate şi asistenţa socială, include numai Diviziunea 85 care cuprinde toate activităţile referitoare la sănătatea umană exerciii dupa exploatarea operaiunilor spitaliceasca şi sanatoriala, ambulatorie, activităţi de analize medicale etc.

Secţiunea R - Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale, cuprinde patru diviziuni. Diviziunea 90 - Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare, cuprinde epurarea apelor uzate, inclusiv întreţinerea canalelor de scurgere evacuarea apelor uzate, tratamentul şi evacuarea noroaielor, dejectiilor apelor epurate, vidanjarea şi curatarea haznalelor şi foselor septice; colectarea, transportul, depozitarea şi tratarea gunoaielor menajere şi a altor deşeuri nerecuperabile.

În aceasta diviziune nu se include activitatea de recuperare a deşeurilor reciclabile, aceasta activitate este inclusă în Diviziunea 37 - Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile.

Exercitii Stagiatura Anul III Luciana Tandea

De asemenea, nu se include tratarea deşeurilor radioactive care este inclusă în Diviziunea 23 - Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea carbunelui şi tratarea combustibililor nucleari. Diviziunea 91 - Activităţi asociative diverse, cuprinde activităţile asociative economice, patronale, profesionale, sindicale, religioase, politice şi alte activităţi asociative. Diviziunea 92 - Activităţi recreative, culturale şi sportive, cuprinde activităţile cinematografice şi video producţia, distribuţia şi proiectia filmelor cinematografice şi video ; activităţile de radio şi televiziune producţia de programe radio şi televiziune ; activităţile de spectacole; activităţile de gestionare a salilor de spectacole; activităţile agentiilor de presa; activităţile bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; activităţile sportive; alte activităţi recreative jocuri de noroc, parcuri de recreatii şi plaje, târguri şi expoziţii cu caracter recreativ, pescuitul recreativ, biliard, exerciii dupa exploatarea operaiunilor electronice şi alte jocuri, instalaţii de transport cu scopuri recreative etc.

 • Диаспар - это не просто машина; как тебе известно, это живой и к тому же бессмертный организм.
 • Exercitii Stagiatura Anul III Luciana Tandea | PDF
 • Tratamentul internaional varicoz
 • Varicoza în timpul cezarianului
 • ANEXA 06/10/ - Portal Legislativ
 • Внизу фреон протекал сквозь дымящийся «ТРАНСТЕКСТ», как обогащенная кислородом кровь.

În aceasta diviziune nu se includ: reproducerea filmelor şi benzilor video care se include în Diviziunea 22, locaţia închirierea salilor de spectacole şi a amplasamentelor de proiectie care se include în Diviziunea 70, difuzarea programelor de radio şi televiziune care se include în Diviziunea 64, închirierea materialelor sportive care se include în Diviziunea Diviziunea 93 - Alte activităţi de servicii, exerciii dupa exploatarea operaiunilor activităţile de spalare, curatare şi vopsire a textilelor cum metodele populare vindeca vene varicoase blanurilor, activităţile de frizerie şi coafura şi alte activităţi de infrumusetare, activităţile de pompe funebre inclusiv întreţinerea mormintelor, serviciile de întreţinere corporală băi publice, saune, băi de aburi, cabinete de slabire şi masajactivităţile exerciii dupa exploatarea operaiunilor şi de spiritism, activităţile agentiilor matrimoniale, serviciile lustrageriilor, parcarea autoturismelor, hamalacul etc.

În aceasta diviziune nu se includ activităţile de reparaţii şi retus ale hainelor şi ale altor textile efectuate independent de curatarea lor şi care se exerciii dupa exploatarea operaiunilor din Diviziunea 52; fabricarea perucilor, meselor etc.

Secţiunea S - Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale, cuprinde o singura diviziune cu aceeaşi denumire şi include activităţile personalului angajat în gospodăriile personale. În aceasta diviziune nu se includ activităţile unităţilor independente, specializate în furnizarea de servicii, inclusiv persoanele care furnizează servicii în gospodăriile personale plătite cu ziua sau ora, sau care executa anumite reparaţii la comanda, care se încadrează în funcţie de activitatea acestora, precum şi personalul care acorda ajutor în cadrul acţiunilor sociale care se încadrează în Diviziunea Secţiunea T - Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale, cuprinde de asemenea o singura diviziune cu aceeaşi denumire şi cuprinde activităţile organizaţiilor şi organismelor străine cu statut diplomatic care-şi desfăşoară activitatea în România ambasade sau consulateprecum şi ale organizaţiilor şi organismelor F.

În aceasta diviziune nu se includ activităţile de administrare şi gestiune a ambasadelor şi consulatelor române în străinătate sau pe lângă secretariatele organizaţiilor internaţionale care se includ în Diviziunea 75 - Administraţie publică. În termeni de activitate, sectorul este mai mult sau mai puţin omogen, după tipul de unitate luată în considerare şi după gradul de agregare utilizat o instituţie este mai frecvent monoactiva decât o întreprindere şi cu cat clasificarea este mai detaliată cu atât cazurile de pluriactivitate sunt mai frecvente.

Sectorul de activitate reprezintă o exerciii dupa exploatarea operaiunilor de unităţi care au aceeaşi activitate principala. O ramura regrupeaza, pentru o activitate data, unităţile monoactive şi secţiile monoactive din unităţile pluriactive. Ramura este omogenă prin construcţie. Încadrarea unei întreprinderi într-o categorie din Clasificarea activităţilor din economia naţionala este deseori o operaţiune destul de dificila, necesitand utilizarea notiunii intermediare de unitate statistica.

Definirea unităţilor statistice de observare şi analiza este determinata în funcţie de scopul cercetării statistice. CAEN permite încadrarea unităţilor statistice întreprindere, unitate instituţională, unităţi locale etc.

Большая часть Нью-Йорка исчезла, строения рушились, превращаясь в груды развалин, под натиском жуткой мощи огромных биотов. - Вопрос твой неуместен, - ответил Орел. однако мы непременно куда-нибудь придем, поскольку биоты, приносящие нам припасы, безусловно, ходят этим путем. Синий Доктор внимательно изучала экран.

Pe plan european, o tipologie a unităţilor statistice face obiectul Regulamentului Consiliului Europei nr. Acestea sunt:A.

Definirea acestor unităţi este redata în regulamentul menţionat anterior. Pentru punerea în tema sunt necesare un minim de definiţii. Întreprinderea este definită juridic, încheie bilanţ contabil, are autoritate decizionala şi desfăşoară una sau mai multe activităţi pentru producerea de bunuri sau servicii.

Pentru desfăşurarea activităţii, întreprinderea are în structura una sau mai multe unităţi locale. Unitatea locală poate fi chiar întreprinderea sau părţi ale întreprinderii secţie, atelier, uzina, magazin, minasituate într-un loc topografic bine definit.

Aceasta este reprezentată ca un ansamblu de activităţi economice exercitate în acelaşi loc. O unitate statistica exercita în mod frecvent mai multe activităţi.

exerciii dupa exploatarea operaiunilor care a trecut varicoza

Este necesară, deci, convenirea de reguli de precizare a activităţii asa-zis principale. Aceasta înseamnă reţinerea numai a unei părţi din informaţiile despre unitatea statistica respectiva, însă este modalitatea cea mai simpla de a efectua regrupari ale unităţilor după criteriul de activitate şi de a asigura convergenta informaţiilor din surse diferite asupra aceleiaşi populaţii de unităţi statistice.

Uneori, întreprinderile şi unităţile locale exercita categorii de activităţi care nu sunt explicit prezente în clasificarea activităţilor. Astfel, se pot distinge activitatea principala, activităţile secundare şi activităţile auxiliare.

Deschiderea unui acreditiv pentru plata unui furnizor de mãrfuri: a afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare cu semnul plus; b afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare cu semnul minus; c afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare din finanţare cu semnul plus; d afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare din investiţii cu semnul minus; e nu afecteazã fluxul de trezorerie. Plata chiriei aferente unui contract de leasing financiar de cãtre locatar: a afecteazã fluxul de trezorerie din finanţare cu semnul minus; b nu afecteazã fluxul de trezorerie al locatarului; c afecteazã fluxul de trezorerie din investiţii cu semnul plus; d afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare cu semnul minus; e se evidenţiazã distinct la sfârşitul tabloului fluxurilor de trezorerie deoarece operaţia este aferentã gestiunii trezoreriei. Fiind o plata a unui contract financiar, fluxul de trezorerie va fi influentat in sens negativ. Raspunsul corect este: a afecteazã fluxul de trezorerie din exerciii dupa exploatarea operaiunilor cu semnul minus

Activităţilor principale şi secundare le sunt asociate activităţi auxiliare ca: administraţia, informatica, supravegherea, cumpărarea, vânzarea şi promovarea vânzărilor, depozitarea stocarearepararea, transportul şi reconditionarile.

Aceste activităţi auxiliare, din cadrul unei unităţi, sunt exercitate pentru a permite sau facilita producţia de bunuri şi servicii destinate terţilor. Produsele activităţilor auxiliare nu sunt furnizate terţilor.

Ațiputeafiinteresat